Privacybeleid

Privacy

In verband met de behandeling van onze patiënten worden er administratieve en medische gegevens van de patiënt vastgelegd in een elektronisch patiëntendossier. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die bij de behandeling van de betreffende patiënt betrokken zijn. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en zijn verplicht de hiervoor wettelijk geldende regels op te volgen. Onze organisatie heeft deze regels uitgewerkt in een privacyreglement. Hierin staat vermeld hoe de patiënt van zijn/haar rechten gebruik kan maken.

Roessingh heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst die binnen de organisatie toezicht houdt op de naleving van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is via e-mail te bereiken op fg@roessingh.nl.


Inzage of afschrift medisch dossier


Een patiënt mag ook zijn/haar medisch dossier inzien of een afschrift daarvan opvragen. De patiënt kan daarvoor een aanvraagformulier inzage/afschrift patiëntgegevens indienen bij het directiesecretariaat van het revalidatiecentrum. Voor kinderen jonger dan 16 jaar die in ons revalidatiecentrum worden behandeld, kunnen de wettelijke vertegenwoordigers dit doen.